חסכון לכל ילד

yu

בשנת 2017, השיקו משרד האוצר והביטוח הלאומי את תכנית חיסכון לכל ילד ובמסגרתה יפקיד .
המוסד לביטוח לאומי 57 ₪ בכל חודש עבור כל ילד במדינת ישראל המשולמת בגינו קצבת ילדים.
באפשרות ההורה להגדיל את סכום החיסכון ב-57 ₪ נוספים מתוך קצבת הילדים המשולמת על ידי ביטוח לאומי,
כך שסכום החיסכון יגדל ל-110 ₪ בכל חודש. 
הכספים ינוהלו בקופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח או בבנק. בקופת הגמל תהיה אפשרות בחירה בין מגוון מסלולי השקעה. ניתן למשוך את הכספים שהצטברו החל מגיל 18. משיכת כספים לפני גיל 21 מחייבת את הסכמת ההורים למשיכת הכספים.  

פטור מדמי ניהול

(עד גיל 21)

מענקי התמדה

מסלולי השקעה

אני רוצה לשמוע עוד!

השאירו פרטים בטופס המצורף ונשמח לחזור אליכם בהקדם האפשרי