קרן השתלמות

yu

קרן השתלמות היא אחד ממוצרי החיסכון האטרקטיביים ביותר שיש לשכירים ועצמאים כאחד.
מוצר ייחודי המאפשר חסכון הניתן למשיכה כסכום הוני בתום תקופה בת 6 שנים.
משיכה אפשרית לאחר 3 שנות חסכון לעמיתים שהגיעו לגיל פרישה או לצורך השתלמות מקצועית.
הכספים בקרן ההשתלמות מושקעים בשוק ההון במגוון מסלולי השקעה בעלי רמת סיכון שונה.
חוסכים המפקידים לקרן ההשתלמות עד לתקרה המוטבת ייהנו מהטבת מס כפולה,

  • לעצמאיים ההפקדה תוכר כהוצאה מוכרת, שכירים לא ישלמו מס על חלק המעסיק
  • פטור מתשלום מס רווחי הון

נזילות מלאה

מגוון מסלולים

הטבת מס

אני רוצה לשמוע עוד!

השאירו פרטים בטופס המצורף ונשמח לחזור אליכם בהקדם האפשרי