תיקון 190

yu

החל משנת 2012 לאחר פרסום הוראת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה.
קופות הגמל המסורתיות חזרו להיות אפיק חסכון משמעותי.
הוראות התיקון מאפשרות את הגדלת רכיב הפנסיה לצד חסכון הוני
בקופות הגמללצד אלטרנטיבות ההשקעה הקיימות.
יתרונות ההשקעה בהפקדה לקופת גמל ע”פ תיקון 190

משיכה הונית (ב-2 תנאים מצטברים).

עמיתים מעל גיל 60 בעלי קצבה מזערית יכולים לבצע משיכה הונית בתשלום מס נומינאלי של 15% על הרווחים.

משיכה הונית רק עבור כספים שהופקדו מעבר לתקרה המוטבת,  בהתאם להגדרתה להוראות הדין בגין כל שנת הפקדה.

קבלת קצבה מוכרת פטורה ממס לכל החיים.

קבלת קצבה תתאפשר רק מקופת גמל משלת לקצבה. 

העברה בין דורית:

      אפשרות למינוי מוטבים כזכאים לכספים בעת פטירה.
      המוטבים רשאים להעביר את הכספים על שמם.
      פטירה עד גיל 75 – היתרה נזילה, הונית ופטורה ממס.
      פטירה מעל גיל 75 – היתרה נזילה בתשלום מס נומינאלי מיום ההפקדה.

אפשרויות ניוד

הטבות מס

מגוון אפשרויות משיכה

העברה בין דורית

מסלולי השקעה

אני רוצה לשמוע עוד!

השאירו פרטים בטופס המצורף ונשמח לחזור אליכם בהקדם האפשרי