תקרות הטבה 2024

נושא

קרן השתלמות במעמד עצמאי
קרן השתלמות במעמד שכיר
תקרת קצבה מזכה לקבלת פטור ממס
סכום קצבה מזערי
יתרת ההון הפטורה
סכום צבירה מזערי
מענק פרישה פטור לכל שנת עבודה
תקרה לביצוע רצף קצבה אוטומטי
תקרת הפקדה לפיצויים
שווי נקודת זיכוי במס
תקרת הכנסה מזכה לעצמאיים
תקרת הפקדה לקרן פנסיה מקיפה
אחוזי הפקדה לפנסיית חובה
פנסיית חובה לעצמאיים
תקרת הפקדה לקופת גמל להשקעה

סכום בש''ח

20,520
15,712
9,430
5,012
882,648
104,140
13,750
405,900
41,500
242
38,412
5,140
18.5%
12,786
79,005

 

הערות

תקרת ההפקדה השנתית לקרן השתלמות הפטורה ממס רווחי הון
תקרת שכר מירבית שתשלום בגינה לקרן השתלמות פטור ממס
פטור מקסימאלי של 52%, כ-4,903 ₪ לחודש
קצבה מזערית לצורך היוון קצבה
תקרה מקסימלית להיוון למי שצבר סכום קצבה מזערי
סף צבירה למשיכה תגמולים חייבים בגיל 67
פטור יחסי יוענק גם עבור חלקי שנה
לתקופת הצבירה
תקרת שכר חודשי, מעליה ההפקדות יחוייבו במס בעת ההפקדה
סכום שנתי של 2,904 ₪
סכום מירבי להפקדה לקבלת הטבת מס לעמית מוטב
תקרת הפקדה חודשית שווה ל-20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק
עובד 6% מעביד 6.5% פיצויים 6%
סכום מירבי להפקדה לעצמאיים כ-1,065 ₪ בחודש
סכום המירבי שניתן להפקיד לקופת גמל להשקעה

מדרגות מס להכנסה מיגיעה אישית

הכנסה שנתית

עד 84,120 ₪
מ-84,121 ₪ עד 120,720 ₪
מ-120,721 ₪ עד 193,800 ₪
מ-193,801 ₪ עד 269,280 ₪
מ-269,281 ₪ עד 560,280 ₪
מ-560,281 ₪ עד 721,560 ₪
מעל 721,560 ₪

 

הכנסה חודשית

עד 7,010 ₪
מ-7,011 ₪ עד 10,060 ₪
מ-10,061 ₪ עד 16,150 ₪
מ-16,151 ₪ עד 22,440 ₪
מ-22,441 ₪ עד 46,690 ₪
מ-46,691 ₪ עד 60,130 ₪
מעל 60,130 ₪

 

שיעור המס

10%
14%
20%
31%
35%
47%
50%

 

אני רוצה לשמוע עוד!

השאירו פרטים בטופס המצורף ונשמח לחזור אליכם בהקדם האפשרי