תכנון פרישה

מועד הפרישה הוא צומת החלטה מרכזי.
בשלב זה, לאחר שחסכנו לאורך השנים, אנחנו נדרשים לקבל החלטות משמעותיות בדבר מימוש הנכסים.
חלק מההחלטות שיתקבלו הינן החלטות שלא ניתן לשנותן בעתיד ולכן חשוב לקבל הכוונה על ידי איש מקצוע.

במהלך תכנון הפרישה נתייחס לפלטפורמות החסכון, תוך שימת דגש להיבטי המיסוי המשתנים.
נשאף ליצור איזון מיטבי בין כספי הקצבה לסכומים ההוניים שנצברו, בהתאמה מרבית לצרכי הפורש, תוך ניצול אופטימאלי של מקלטי המס.

התהליך כולל 5 שלבים מרכזיים:

פגישה הכנה - קביעת המטרות והיעדים

פגישת ההכנה תתקיים ערב הפרישה, מומלץ לקיימה בשיח משותף עם בן/ת הזוג במהלכה נבחן את הצרכים המשפחתיים ונגדיר מטרות כלכליות

איתור ומיפוי המקורות

איסוף מידע אודות המקורות הכספיים הקיימים:
מסלקה פנסיונית, ניתוח דוחות שנתיים, מידע מהמעסיק אודות מענקים צפויים , 
ופירוט יתרת נכסיו הכספיים של הפורש. 

טיפול בכספי הפיצויים ובמענקי הפרישה

קביעת מתווה מיטבי לטיפול בכספי הפיצויים ובמענקי הפרישה.
במטרה להקטין את נטל המס ומיצוי מלוא זכויותיו של הפורש.

קבלת החלטות על גובה הקצבה וסכום הוני

ניתוח התוכניות ומתן המלצות למימוש הנכסים הרלוונטיים לצורך יצירת הכנסה חודשית קבועה, בהתאם לקצבה המטרה שהוגדרה בפגישת ההכנה.
לצד גובה הקצבה נייעד סכומים למשיכות בטווחי זמן קצרים, נחליט על נכסים שיושקעו לטווחים הבינוניים והארוכים ובמידות הצורך אף נתווה מדיניות עבור סכומים שצפויים להעברה בין דורית.

התנהלות מול רשויות המס

כתיבת המתווה שסוכם, הגשתו ע"פ הכללים והטפסים הייעודיים לפקיד השומה וקבלת אישורים.
ביצוע בקרה על התהליך ומימוש האישורים מול הגופים המוסדיים והמעסיק.

אני רוצה לשמוע עוד!

השאירו פרטים בטופס המצורף ונשמח לחזור אליכם בהקדם האפשרי