תנאי שימוש

תנאי לשימוש באתר הוא הסכמתכם לכל תנאים אלו:

אין באמור כדי להחליף ייעוץ ו/או התאמה אישית בתחום הפנסיוני או ייעוץ מס המותאם אף הוא לצרכי הלקוח.
המידע המופיע באתר שייך לתכלית מלל או שמקורו בצדדים שלישיים ולפיכך אין להעתיק או לעשות שימוש בו ללא רשות תכלית מלל.
כמו כן, המידע באתר לא ממצה ולא גורע או מחליף את הוראות הדין ובכלל זה הוראות פקודת מס הכנסה ו/או חוק קופות הגמל ו/או הוראות
כל דין אשר גוברים על המידע המופיע באתר.
כמו כן, המידע באתר כפוף אף להוראות התקנונים הרלבנטיים ולנהלי החברות השונות מושא המוצרים השונים, כפי שיחולו מעת לעת.
למלל תכלית זיקה למוצרים המשווקים על ידה ולא משמשת יועץ פנסיוני.
הסוכנות או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקף מכל סוג שהוא, שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתר.

אני רוצה לשמוע עוד!

השאירו פרטים בטופס המצורף ונשמח לחזור אליכם בהקדם האפשרי